Bergen Betongsaging AS

En sag for alt

Om Oss

Bergen Betongsaging AS er en leverandør av alt innen betongsaging, kjerneboring, riving og meisling, samt naturlig tilknyttede tjenester til privatpersoner, næring og det offentlige.

Våre tjenester

Betongsaging

Skal du ha et hull til f.eks en trapp i en etasjeskiller i betong, eller et nytt kjellervindu, kan Bergen Betongsaging AS utføre jobben.Bergen Betongsaging AS utfører betongsaging i gulv og vegger inntil 53cm tykkelse.

Kjerneboring

Bergen Betongsaging AS utfører kjerneboring i alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Vi har borkroner i mange ulike dimensjoner med diameter fra Ø 10 mm til Ø 1100 mm. Kjerneboring benyttes til å etablere føringsveier gjennom vegger og dekker for kabler, kanaler, rør etc.

Riving

Vi utfører alle slags typer riving, fra garasjer til store bygg, treverk eller betongkonstruksjoner.
Bergen Betongsaging AS har spesialverktøy for riving av betong.

Når vi river betong påser vi at vi tilfredsstiller miljøkrav samt at vi kildesorterer og leverer til godkjente mottak.