Vi utfører alle slags typer riving, fra garasjer til store bygg, treverk eller betongkonstruksjoner.
Bergen Betongsaging AS har spesialverktøy for riving av betong.

Når vi river betong påser vi at vi tilfredsstiller miljøkrav samt at vi kildesorterer og leverer til godkjente mottak.

Eksempler på betongriving:

  • fundament
  • betonggulv
  • bygninger
  • trappekonstruksjoner
  • balkonger
  • grunnmur