Bergen Betongsaging AS er en leverandør av alt innen betongsaging, kjerneboring, riving og meisling, samt naturlig tilknyttede tjenester til privatpersoner, næring og det offentlige.